Miljøsafe™ - sikker oppbevaring av farlig avfall

Vil du være helt trygg på at det farlige avfallet bedriften produserer blir sikkert oppbevart, er et miljøskap en god løsning!