Sirkulærøkonomi, innovasjon og avfall

Hvordan henger avfall og sirkulær økonomi sammen?