Avfallshåndtering på byggeplass

Det er god økonomi i å sortere avfallet på byggeplassen

15 views 25.09.2019.

Jørn Frydenlund gir deg tips om hvordan du kan redusere kostnadene betraktelig ved å være god på avfallssortering på byggeplassen.

Farlig avfall på byggeplassen

17 views 25.09.2019.

Godt forslag til merking av farlig avfall i miljøskap. Bruker du bilder er det ingen tvil om hvor avfallet skal kastes!