Avfallshåndtering på byggeplass

Farlig avfall på byggeplassen

27 views 25.09.2019.

Godt forslag til merking av farlig avfall i miljøskap. Bruker du bilder er det ingen tvil om hvor avfallet skal kastes!