Bloggvideo

NGs Verdikjede - fra verdiløst avfall til verdifull ressurs

1.005 views 17.01.2020.

Beskrivelse av avfallets vei fra innlevering til ny råvare