Farlig avfall på byggeplassen

Godt forslag til merking av farlig avfall i miljøskap. Bruker du bilder er det ingen tvil om hvor avfallet skal kastes!