I dag snakker vi om: Hvorfor batterier må kildesorteres

På senvinteren 2018 gikk alarmen ved Oslo brann- og redningsvesen. Beskjeden var klar: «Send alt dere har!».
Mest sannsynlig var det kasserte litiumbatterier som forårsaket den dramatiske brannen i returpapiret til Norsk Gjenvinning.
Hver eneste uke er det branntilløp ved norske avfallsmottak fordi batterier blir kastet sammen med annet avfall. Andre ganger går det helt galt, og i denne videoen får vi se de dramatiske konsekvensene. Samtidig byr vi på konkrete råd som forebygger slike branner.