Kjemiker på vei™ - en rådgivningstjeneste for farlig avfall

Mangler din bedrift kompetanse om farlig avfall? Renate Heder gir deg en kort intro om tjenesten Kjemiker på vei™!