NGs Verdikjede - fra verdiløst avfall til verdifull ressurs

Beskrivelse av avfallets vei fra innlevering til ny råvare