Revisjon av avfallsløsningen

Behovene i en avfallsløsning endrer seg over tid, og bør revideres med jevne mellomrom.