Vil du ha en nøkkelrolle i det grønne skiftet?

CEO Bjørn Arve Opstad søker etter skarpe og engasjerte hoder som skal bidra til det grønne skiftet hos Norsk Gjenvinning.