Det er god økonomi i å sortere avfallet på byggeplassen

Jørn Frydenlund gir deg tips om hvordan du kan redusere kostnadene betraktelig ved å være god på avfallssortering på byggeplassen.