Tagget med byggavfall

Det er god økonomi i å sortere avfallet på byggeplassen

364 views 25.09.2019.

Jørn Frydenlund gir deg tips om hvordan du kan redusere kostnadene betraktelig ved å være god på avfallssortering på byggeplassen.